top of page
ACAN_LogoBadge_Black.png
TÄNK OM-PRISET 2024
VINNARE 2024: VARSAM RENOVERING
Förändrad policy av Svenska Bostäder.
Läs mer om vinnaren, priset och alla nominerade här: 
TÄNK OM 2024

vinnare insta 2024.png

TILLSAMMANS!

ACAN Sverige är en samlingsplats och ett forum för klimatengagemang med målet att minska byggbranschens utsläpp och prioritera biologisk mångfald.

Varför?

Vi befinner oss i en akut klimatkris och ett ekologiskt nödläge. Forskarna är eniga, att fortsätta bygga, leva, konsumera och transportera som vi gör nu kommer att få katastrofala följder. Ambitiösa och radikala förändringar måste ske snabbt – ingen mer Business as Usual!

Byggindustrin och vår byggda miljö bidrar tyvärr i hög grad till kriserna och behöver därför ställas om akut. I Sverige står byggindustrin för 20% av våra inhemska koldioxidutsläpp*, och därtill kommer utsläpp från import av material och varor. 

 

Hur vi i nuläget producerar, hanterar och förnyar vår byggda miljö hämmar biodiversitet, förorenar ekosystem och gynnar ohållbara levnadssätt. Vi behöver Omvärdera, Omforma och Omfördela.

 

Den akuta kris vi befinner oss i kräver en ny sorts professionalism. Vi är individer förenade av en gemensam professionell bakgrund, och vi mobiliserar nu för att möjliggöra nödvändiga förändringar inom vår bransch. 

 

* Boverket 2019, senaste tillgängliga siffra

Följ oss på instagram:

ACAN_LogoBadge_Black.png

ACAN SVERIGE!

ACAN Sverige är en samlingsplats och ett forum för klimatengagemang med målet att minska byggbranschens utsläpp och prioritera biologisk mångfald.

or Contact us directly: 

mail@architectscan.org

  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page