top of page

Uppropet initierades inför valet 2022, men har inte blivit mindre aktuellt sedan dess.

Arkitekter, studenter och andra aktiva i och omkring byggbranschen. :

Vi kräver att politiker från samtliga partier tar klimatkrisen på allvar, och skärper ambitionsnivån omedelbart. 

Klimatkrisen är akut och förändringarna sker snabbt, vi ser dem runt om i världen varje dag. Extrema värmeböljor och bränder. Svår torka, eller skyfall och översvämningar. Matbrist, svält, konflikter. 

Men, trots att vi befinner oss i ett läge där i princip allt är hotat, så är klimatet märkligt frånvarande i den politiska debatten. Detta är ett svek mot kommande generationer. Vi vet vad vi behöver göra - att så snabbt det bara går minska våra utsläpp och samtidigt rädda så mycket biologisk mångfald vi bara kan.

Enligt IPCC-rapporten som kom i februari gör varje vidare fördröjning att vi riskerar missa möjligheten att säkra en en värld som är möjlig att leva i. Och ändå är fördröjning med få undantag det enda politiken erbjuder.

Vi som skriver under uppropet är arkitekter och andra verksamma inom byggbranschen. Vi är vana vid att se till de långa tidsperspektiven och att försöka skapa miljöer där människor ska leva och trivas. Men, om inte den allra största frågan, grundförutsättningarna för överlevnad, prioriteras, vad ska vi göra då? Vilken värld bygger vi?

Sveriges utsläpp ökar. (Källa: Naturvårdsverket) Klimatambitionerna har sänkts för i princip alla partier sedan valet 2018. (Källa: Naturskyddsföreningen) Det första den nya regeringen gjorde var att lägga ner Miljödepartementet, och börja montera ner klimatpolitiken i rask takt.

Politiker: Klimatet borde vara den absolut överordnade frågan där alla partier tävlar om att lösa problemen på bästa sätt. Samarbeta. Var modiga. Var kreativa! Men, inte så kreativa att ni bortser från vetenskapliga fakta. Läs på om ni inte kan tillräckligt, och ta hjälp av experter.

Medier: Ställ politikerna till svars, låt dem inte komma undan med ”lösningar” som direkt avfärdas av expertis som orealistiska.

Att hantera klimatkrisen är en utmaning för oss alla, och vi behöver genomgripande förändringar. På systemnivå, i våra yrkesroller och som privatpersoner. Bara elektrifiering eller framtida tekniska innovationer kommer inte att räcka utan vi måste leva, konsumera och såklart bygga annorlunda.

För att åstadkomma det behöver vi ta tag i problemen TILLSAMMANS med full kraft - vi kräver handling. NU. 

  

IPCC: ”Any further delay in concerted anticipatory global action on adaptation and mitigation will miss a brief and rapidly closing window of opportunity to secure a livable and sustainable future for all.” IPCC Report · Feb 28, 2022

Vill du också skriva under? Gör det HÄR

Underskrifter:

Tove Sjöberg, Inredningsarkitekt, Stockholm

Anna Holst, Inredningsarkitekt, Johanneshov

Anna Mistry Bergbom, Arkitekt, Södermalm

Martin Spengler, Arkitekt, Årsta Havsbad

Anna-Karin Nilsson, Byggnadsingenjör, Stockholm

Hanna Persson, Arkitekt, Göteborg

Malin Nylander, Arkitekt, Stockholm

Tandi Agrell, Inredningsarkitekt, Stockholm

Henrik Lindholm, Inredningsarkitekt, Göteborg

Annika Lindberg, Arkitekt, Göteborg

Benjamin Björksell, Student, Göteborg

Susanna Eschricht, Planarkitekt, Stockholm

Nicolai Larasse, Arkitekt, Oslo

Henrik Jonsson Linton, Arkitekt, Skärholmen

Anna Wetterblad, Projektutvecklare, Stockholm

Lotte Söborg, Arkitekt, Degerhamn

Hans Rosenlund, Arkitekt, Sölvesborg

Leif Carlsson, Arkitekt, Enskede

Julia Frohn, Arkitektstuderande, Stockholm

Joakim Andersson, Mäklare, Stockholm

Göran Kolbäck, Arkitekt, Stockholm

N.N, Pensionär, Mase

Anders Rehnberg, Arkitekt, Stockholm

Hans Eek, Arkitekt och energiexpert, Västerås

Nicole Morel, Inredningsarkitekt, Stockholm

Therese Löwstedt, Inredningsarkitekt, Sollentuna

Peter Hermelin, Arkitekt, Skebobruk

Kerstin Spengler, Pensionär kulturarbetare, Årsta Havsbad

Ellen Boman, Arkitekt, Göteborg

Caroline Wetterling, Inredningsarkitekt, Stockholm

Lisa Kihlström, Arkitekt, Göteborg

Maria Grunditz, Arkitekt, Stockholm

Hans Göransson, Arkitekt, Stockholm - Värmdö - Dalarna

Anna Märta Danielsson, Arkitekt, designer, Bandhagen

Ebba Carlén, Grafisk formgivare, Göteborg

N.N., Servicebranschen, Göteborg

Emma Lundin, Journalist, Saltsjö-Boo

Jacob Fingal, Installationsledare, Göteborg

Gunilla Andersson, Agronom, Dalby

Josefin Westman, Inredningsarkitekt, Stockholm

Emilie Serpagli, Inredningsarkitekt, Stockholm

Maria Halling, Arkitektstudent, Huddinge

N.N., Arkitekt, Göteborg

Shen Natalie, Ingenjör, Upplands bro

N.N., Landskapsarkitekt, Stockholm

N.N., Inredningsarkitekt, Uppsala

Terese Skärvagen, Verksamhetsutvecklare i allmännyttan, Stockholm

Caroline Olsson, Arkitekt, Stockholm

Tania Sande, Klimatledare, Göteborg

Alf Bondesson, Pensionär, Göteborg

Gärda Sjöholm, Arkitekt, Malmö

Lotta Bengtsdotter, Arkitekt, Stockholm

Martin Hedenström, Arkitekt, Sundbyberg

N.N., Arkitekt, Stockholm

Sara Boustedt, Arkitekt, Stockholm

N.N., Planarkitekt, Haninge

Daniel Svahn, Inredningsarkitekt & Formgivare, Stockholm

Anna Thörnblom, Arkitekt, Stockholm

Ida Andersson, Planarkitekt, Västerås

Sigrid Zenger, Arkitekt, Stockholm

N.N., Planarkitekt, Malmö

Lena Ahlberg, Arkitekt, Stockholm

Ia Westman, Landskapsarkitekt, Stockholm

Torsten Hild, Inredningsarkitekt SIR/MSA och professor, Borås

N.N., Arkitekt, Stockholm

Patrik Winnergård-Helm, Arkitekt, Göteborg

Julia Eriksson Lagerqvist, Arkitekt, Stockholm

Angelica Åkerman, Arkitekt, Malmö

N.N., Landskapsarkitekt & stadsplanerare, Stockholm

Maja Råby, Landskapsarkitekt, Stockholm

Felicia Andersen, Arkitekt, Göteborg

Erik Lundqvist, Arkitekt, Stockholm

N.N., Projektledare, Stockholm

Amanda Alsterlund, Arkitektstuderande, Göteborg

Jenny Lundahl, Omställare, odlare och arkitekt, Visby

Johan Kilander, Arkitekt, Stockholm

IngaKarin Sundqvist, Arkitekt, Göteborg

N.N, Höllviken

Sophia Moser, InredningsarkitektStockholm

Siri Svedborg, Inredningsarkitekt, Stockholm

Elsa Unnegård, Inredningsarkitekt, Stockholm

Hedda Arlid, Arkitekt, Göteborg

Jonas Lundgren, Arkitekt, Göteborg

Emma Lindvall, Student, Stockholm

Johanna Enger, Lektor, Hägersten

Kjell Jansson, Arkitekt, Stockholm

Josefine Wikholm, Arkitekt, Göteborg

Ylva K Rosvall, Arkitekt, Stockholm

N.N., Studerande, Stockholm

Emma Östlund, Hållbarhetschef, Stockholm

N.N., Inredningsarkitekt/Lärare, Stockholm

Kaj Norberg, Arkitekt, Göteborg

N.N., Planeringsarkitekt, Uddevalla

Björn Duivenvoorden, Kommunikation, Göteborg

N.N., Arkitekt, Stockholm

Magnus Schön, Arkitekt, Stockholm

Amanda Tiderman Häll, Studerande landskapsarkitekt, Göteborg

Thomas Paltiel, Arkitekt, Stockholm

Sergio Bravo Josephson, Arkitekt, Umeå

Lowa Sundh, Arkitekt, Stockholm

Einar Rodhe, Arkitekt, Stockholm

Lars Pettersson, Arkitekt, Stockholm

N.N., Arkitekt, Göteborg

N.N., Arkitekt, Göteborg

Ida Mared, Arkitekt, Malmö

Christina Nilsson Collste, Arkitekt, Stockholm

Peter Ejvegård, Arkitekt, Göteborg

Marcus Olofsson, Planarkitekt, Mölndal

Richard Andree Nilsson, Arkitekt, Göteborg

Ingvar Olofsson, Ekolog, Uddevalla

Björn Johansson, Arkitekt, Stockholm

Jessica Pettersson, Ekonom, Uddevalla

Cecilia Tandberg, Arkitektstudent, Umeå

Pernilla Ivarsson, Arkitekt, Stockholm

Helene Flink, Arkitekt, Örebro

N.N., Konceptarkitekt, Malmö

Malin Sjölund Olsson, Arkitekt och hållbarhetsstrateg, Göteborg

N.N., Arkitekt, Hägersten

N.N., Administratör, Stockholm

N.N., Arkitekt, Stockholm

Maria Tjäder, Civilingenjör, Göteborg

Maria Rasmusson, Jurist, Stockholm

Kajsa Holmström, Arkitekt, Stockholm

N.N., Byggnadsingenjör, Stockholm

Maria Reuterhall, Arkitekt - Byggnadsingenjör, Älvsjö

Ebba Högström, Universitetslektor, Johanneshov

Monika Lenkmann, Architect, Stockholm

Lina Färje, Ljusdesigner, Stockholm

Anja Lindberg, Inredningsarkitekt, Hägersten

Erik Lundvall, Inredningsarkitekt, Johanneshov

Kalle Edlund, Ekolog, Ljungskile

Katarina Rosengren, Arkitekt, Göteborg

Peter Aderstedt, Sales, Lerberget

Emma Walter, Arkitekt, Stockholm

Tua Sandberg, Stadsplanerare, arkitekt, Stockholm

Josefina Söderberg, Arkitekt och stadsplanerare, Stockholm

Viktor Lindström, Arkitekt, Stockholm

Julie Sponar, Arkitekt, Stockholm

Kalle Zetterholm, Arkitekt, Stockholm

Mirja hämäläinen, Lärare, Stockholm

N.N., IT-ansvarig, Stockholm

Jean Eriksson, Lärare, Väjern

Mia Border, Landskapsarkitekt, Malmö

Emma Borggren-Franck, Projektledare, Stockholm

N.N., Arkitekt, Stockholm

Jenny Wahlgren, Arkitekt, Stockholm

Maria Mattsson, Arkitekt SAR/MSA, Stockholm

Ylva Silverbern, Pensionär, Sölvesborg

Anders Kling, Landskapsarkitekt, Stockholm

Alice Hammar, Landskapsarkitekt, Stockholm

N.N., Landskapsarkitekt, Stockholm

Viktor Nilsson, Landskapsarkitekt, Stockholm

Linn Sylvan, Arkitekt, Stockholm

N.N., Samhällsplanerare, Göteborg

N.N., Arkitekt, Göteborg

Liv Stein, Arkitekt, Stockholm

N.N., Arkitekt, Stockholm

N.N., Arkitekt, Stockholm

Niklas Thormark, Arkitekt, Stockholm

N.N., Arkitekt, Göteborg

Johannes Luchmun, Arkitekt, Göteborg

Emilia Molin, Landskapsarkitekt, Stockholm

Hanna Nyström, Landskapsarkitekt, Stockholm

Lena Andersson, Arkitekt, Göteborg

Jenny Ekman, VD Sajkla AB, Tibro

Katrin Svensson, Landskapsarkitekt, Stockholm

David Bergman, Grafisk Designer, Göteborg

Emma Nilsson, Landskapsarkitekt, Stockholm

N.N., Enhetschef, Stockholm

N.N., Arkitekt, Stockholm

N.N., Lärare, Göteborg

Charlotte Nordén Nalepa, Arkitekt, Lund

N.N., Doktorand, Stockholm

Sally Mattsson, Verksamhetsutvecklare, Mölndal

N.N., Visualiserare, Stockholm

Josefin Nord, Arkitekt, Stockholm

Leif Johannsen, Arkitekt, Stockholm

Boel Hellman, Arkitekt, Stockholm

Susanna Sjödin, Arkitekt, Täby

N.N., Landskapsarkitekt, Gråbo

Tina Paulson, Projektledare, Stockholm

Amalia Marin, Inredningsarkitekt, Stockholm

Jonathan Persson, Vd, Göteborg

N.N, Arkitekt, Stockholm

Marie Treslow, Inredningsarkitekt, Stockholm

Eleanor Bergren, Inredningsarkitekt, Stockholm

Annika Thelaus, Arkitekt, Stockholm

N.N., Projektledare cirkulär ekonomi, Göteborg

Rebecca Ahlstedt, Design, inredningsarkitektur,  Stockholm

N.N., Arkitekt, Luleå

Åsa Johannesson, Arkitekt, Lund

Ylva Andersson, Arkitekt, Göteborg

Varför skriver vi under?

"För att vi behöver göra allt vi kan, nu."

Anna Holst, Inredningsarkitekt

 

"Klimat, miljö, hållbarhet, biologisk mångfald, planetens gränser etc är de absolut viktigaste frågorna och de behöver prioriteras högre i politiken annars har vi ingen chans att behålla planeten i en status där mänskligheten kan leva." 

Pernilla Ivarsson, Arkitekt

 

"Jag värnar om mina vänners och syskons barns överlevnad."

Josefin Nord, Arkitekt

"Vår allas framtid är nu vetenskapligt belagt hotad. Som stadsplanerare tar vi del i utredningar som beskriver klimatkonsekvenserna varje arbetsdag. Om ni politiker inte tar ett ansvar nu finns ingen framtid att planera för. Det är nu ni ska visa ert ledarskap.."

Tua Sandberg, Stadsplanerare & arkitekt

"Klimatfrågan måste prioriteras inför och efter valet!"

Hanna Persson, Arkitekt

 

"Jag fullständigt håller med om att de politiska partierna måste ta detta på mer allvar och ta sitt ansvar. Förändring måste ske på många plan och framförallt genom lagändringar.

Är man för populistisk och inte ”vågar” ta tag i detta har man inget inom, någon som helst, politik att göra!"

Daniel Svahn, Inredningsarkitekt & formgivare

"Läget är akut och det går för långsamt!"

Nicolai Larasse, Arkitekt

bottom of page