top of page

I Sverige är det sedan 1 januari 2022 ett krav vid nybyggnation att lämna in en klimatdeklaration för att redovisa vilken påverkan på klimatet den nya byggnaden har.

Byggutsläppslistan publicerar siffror över deklarerade utsläpp från nybyggnation i Sverige, sorterade efter projekt, kommun eller byggherre.

Bygg- och fastighetssektorn stod 2021 för 22% av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Utsläppen från nybyggnation ökade. Boverket

Enligt EU behöver vi minska vår klimatpåverkan med 90% till 2040 jämfört med 1990, och med 55% till 2030. Trots detta saknas fastslagna mål för utsläppsminskning inom byggsektorn. 

 

De data som publiceras på Byggutsläppslistan är byggherrarnas egna siffror, hämtade ur de klimatdeklarationer som lämnats in till Boverket. Byggutsläppslistan uppdateras löpande.

 

Vad ingår i statistiken?

Klimatdeklarationerna visar inte hela sanningen. I nuläget behöver inte alla typer av byggnader eller alla byggnadsdelar deklareras. Till exempel ingår inte markarbeten, installationer eller invändiga ytskikt, och industribyggnader eller byggnader för försvaret behöver inte deklareras alls. De verkliga utsläppen är alltså  högre än de siffror vi presenterar här.

 

För en byggnads totala klimatpåverkan över tid är energiförbrukning ytterligare en stor del, och den syns inte här. Det klimatdeklarationerna fokuserar på är produktionsskedet. 

Mer om klimatdeklarationer: Boverket

Om initiativet

Deklarerade utsläpp är ändå en viktig indikation, och eftersom klimatdeklarationer är det system som finns för att följa utsläppen från byggnation i Sverige har vi valt att tillgängliggöra siffrorna. 

Syftet är att förbättra kunskapsläget, lyfta frågan om byggandets utsläpp och därigenom driva förändring.  

Byggutsläppslistan är skapad av ACAN Sverige i samarbete med Differ Agency. 

 

Som bollplank och expertis har vi under arbetets gång haft förmånen att samarbeta med flera experter inom området: 

Ulla Jansson, Universitetslektor vid Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära vid Lunds Universitet

Pernilla Hagbert, forskare vid avdelningen för Urbana och regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan

Martin Wetterstedt, forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling vid Uppsala Universitet.

Stort tack för värdefull hjälp!

Kontakt

Sidan är fortfarande under utveckling. Har du frågor, förbättringsförslag eller hittar du något som inte stämmer hör av dig till info@architectscan.se!

Stötta Byggutsläppslistan! 

Allt arbete hittills med listan har varit ideellt. Vi behöver dock få in finansiellt stöd för att kunna fortsätta arbetet, och kunna vidareutveckla listan. 

Vill du/ ni – företag, organisation eller privatperson – stötta oss i vårt arbete? Vi blir otroligt glada för både stora och små bidrag.  

Ni som bidrar erbjuder vi att synas som officiell supporter här nedan. 

Privatperson:

Namn på sidan, i ett år: valfritt belopp. (Det går såklart utmärkt att donera utan att synas på sidan också.. Då kan du bara strunta i att skriva ditt namn.)

Företag:

Logga + ett citat på sidan, i ett år: 7000 kr

Logga på sidan, i ett år: 5000 kr

Namn på sidan, i ett år: 2500 kr

Swisha ditt bidrag till ACAN Sverige på 123-012 55 91,  skriv ‘Byggutsläppslistan’ och avsändare som meddelande eller gör en insättning på bankgiro 5819-4994. Vill ni lägga till logga och/ eller citat, eller behöver en faktura - skicka mail till info@architectscan.se så löser vi det.

TACK! 

💚

www.bulistan.se

Varför vi stöttar Byggutsläppslistan

"Klokt citat"

En av kartans stöttare

...

Här kommer vi fylla på med samarbetspartners och stöttare. Vill du vara med och stötta listan, och ha ditt namn här?

Se info ovan! 

Vi stöttar Byggutsläppslistan:

Arbetsgrupp ACAN Sverige:

Tove Sjöberg, Inredningsarkitekt, Stockholm

Anna Mistry Bergbom, Arkitekt, Södermalm

Jenny Övergaard, Arkitekt, Stockholm

Emiline Elangovan, Arkitekt, Göteborg

Malin Nylander, Arkitekt, Stockholm

Anna Holst, Inredningsarkitekt, Johanneshov

Anna-Karin Nilsson, Byggnadsingenjör, Stockholm

Emil Johansson Kringstad, Ingenjör, Falun

Anna Wöhler, Civilingenjör, Göteborg
Toivo Säwén, Civilingenjör, Göteborg

...

Här kommer vi fylla på med samarbetspartners och stöttare. Vill du vara med och stötta listan, och ha ditt namn här?

Se info ovan! 

Greenpeace

bottom of page