top of page
Skärmavbild 2023-11-24 kl. 13.19.31.png

En rivningsvåg rör sig över Sverige. 

Vår omgivande bebyggelse utgör bakgrunden till våra vardagsliv och är viktig för vår känsla av sammanhang, minnen och stolthet. 

Hjälp oss kartlägga de byggnader som hotas av rivning, redan är rivna eller kanske har räddats! 

Klimatkrisen är akut och förändringarna sker snabbt - vi ser dem runt om i världen varje dag. Vi måste drastiskt minska våra utsläpp för att säkra en värld som är möjlig att leva i. 

Byggbranschen står idag för 22 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp och 40% av avfallet enligt Boverkets miljöindikatorer, och mängden avfall ökar stadigt.

Fullt fungerande byggnader rivs, för att ersättas med nya, inte sällan med samma funktion.

Vilka byggnader är hotade av rivning, och hur mycket har rivits de senaste åren? Ingen vet, eftersom det inte förs någon officiell statistik. På Rivningskartan vill vi veta mer.

 

Vi har valt att utgå från rivningar som skett från och med år 2016, efter att Sverige i december 2015 precis som de flesta andra länder skrev under Parisavtalet.

Rivning innebär förluster på flera nivåer – inbyggda materiella resurser och koldioxid, kulturhistoriska värden, arkitektoniska värden, sociala nätverk och mänskliga kopplingar riskerar att gå förlorade när befintliga byggnader och platser försvinner.

Återbruk är bra, men det allra viktigaste är att inte riva. Det pekas bland annat ut i en FN-rapport från september 2023. 

Det är dags att göra om och göra rätt. För vår framtids skull.

Bakgrund

Förlagan till Rivningskartan kommer från Schweiz. Abriss Atlas har tagits fram av Countdown 2030, Verein für zukunftsfähige Baukultur, Basel. 

Initiativtagare i Sverige är ACAN Sverige tillsammans med SALLY Future Manifestations Lab.  

Stort tack för all hjälp och ett fint samarbete! 💚

Deltagande

Information om rivningshotade byggnader är inte alltid lätt att hitta. Därför tror vi på vikten av samlad kunskap. För att riva krävs godkännande från kommunen. Rivningslov är offentliga handlingar, men planerna flaggas sällan med i förväg. När rivningsplanerna offentliggörs ligger projektet ofta långt fram i planeringen.

Vi är övertygade om att vi genom ett gemensamt deltagande och ett större engagemang i rivningsfrågan kan påverka. Låt oss bygga en gemensam kunskaps- och minnesbank.

Känner du till en byggnad som är rivningshotad, riven 2016 eller senare, eller räddad från rivning? Lägg till byggnaden, och fyll på med fakta, bilder, och berättelser och personliga minnen!

Vill du veta mer?

FN-rapport från september 2023

Boverkets byggindikatorer

Avfallsmängder i Sverige

Kontakt

Sidan är fortfarande under utveckling. Har du frågor, förbättringsförslag eller hittar du något som inte stämmer hör av dig till rivningskartan@architectscan.se!

Engagemang

Vill du engagera dig? ACAN Sverige diskuterar rivning som en av många frågor för att minska byggbranschens klimatpåverkan, men det finns många grupper som engagerar sig lokalt och nationellt i rivningsfrågan. Har du en grupp som driver lokalt engagemang och vill stå med här? Tillsammans är vi starka!

Byggnadsvårdsföreningens gula lista

Föreningen Fasad i Göteborg

Upprop: Krama byggnaden!

08Demolition

Friskrivning

Eftersom kartan är interaktiv och arbetet bedrivs med ideella krafter kan ACAN Sverige inte ta ansvar för att exakt alla uppgifter som publiceras på kartan är hundra procent korrekta, eller uppdaterade. Vi är tacksamma för din hjälp - hittar du något som inte stämmer, hör av dig till rivningskartan@architectscan.se

E-postadresser angivna i samband med att en byggnad lagts till kommer inte att ges vidare till tredje part.

Stötta kartan! 

Allt arbete hittills med kartan har varit ideellt. Vi behöver dock få in finansiellt stöd för att kunna fortsätta arbetet, och kunna vidareutveckla kartan. 

Vill du/ ni – företag, organisation eller privatperson – stötta oss i vårt arbete? Vi blir otroligt glada för både stora och små bidrag.  

Ni som bidrar erbjuder vi att synas som officiell supporter här nedan. 

Privatperson:

Namn på sidan, i ett år: valfritt belopp. (Det går såklart utmärkt att donera utan att synas på sidan också.. Då kan du bara strunta i att skriva ditt namn.)

Företag:

Logga + ett citat på sidan, i ett år: 7000 kr

Logga på sidan, i ett år: 5000 kr

Namn på sidan, i ett år: 2500 kr

Swisha ditt bidrag till ACAN Sverige på 123-012 55 91,  skriv ‘Rivningskartan’ och avsändare som meddelande

eller gör en insättning på bankgiro 5819-4994. Vill ni lägga till logga och/ eller citat, eller behöver en faktura - skicka mail till rivningskartan@architectscan.se så löser vi det.

TACK! 

💚

www.rivningskartan.se

Varför vi stöttar Rivningskartan

"Klokt citat från en av kartans stöttare"

Företag, företag

 

Vill ert företag/ er organisation stötta fortsatt arbete med Rivningskartan, och synas här? Ni är så enormt välkomna att hjälpa till!

Se info ovan om hur ni går tillväga.

Tack! 💚 ACAN

Vi stöttar Rivningskartan:

Robin Rushdi Al-Sàlehi, Stockholm

Martin Hedenström Ljung, Arkitekt, Stockholm

Arbetsgrupp ACAN:

Anna Mistry Bergbom, Arkitekt, Stockholm

Tove Sjöberg, Inredningsarkitekt, Stockholm

Emma Svanberg, Arkitekt, Göteborg

Emiline Elangovan, Arkitekt, Göteborg

Anna-Karin Nilsson, Byggnadsingenjör, Stockholm

Björn Johansson, Arkitekt, Stockholm 

Freia Stieger, Arkitekt, Stockholm

Malin Nylander, Arkitekt, Stockholm

...

Här kommer vi fylla på med samarbetspartners och stöttare. Vill du vara med och stötta kartan, och ha ditt namn här?

Se info ovan! 

 

Greenpeace 

unnamed.png

 

Återbygget

 

Studio Feuer

logga.jpg
bottom of page