top of page
ACAN_Logo_Badge_White_@4x.png
NOMINERAD TILL TÄNK OM-PRISET 2023
Egnahemsfabriken arbetar med en lokal, social motståndskraft och skapar ett alternativ till business as usual inom småhusindustrin.  De har förmågan att omsätta teori till praktik och ord till handling.
Genom att involvera, engagera och praktisera inspirerar de till nya sätt att tänka, bygga och stärka olika sociala grupper utifrån en lokalt förankrad kontext.
Egnahem2.png

TÄNK OM...

Nomineringstext

ACAN Sverige vill rikta strålkastarljuset mot ett projekt som har potential att göra stor nytta inom arkitekturens område.

Projektet ska kunna bidra till att flytta gränser, normer eller ge tekniska förutsättningar för att minska byggbranschens klimatpåverkan, vilket är kritiskt för att världen ska kunna hantera den akuta klimatkris vi  befinner oss i.

Vi välkomnar initiativ eller projekt i alla skalor och former - experiment, forskning och rapportering såväl som byggnadsverk eller planer.

Varför ett pris?

Det pratas mycket om hållbarhet i byggbranschen, men det är tyvärr än så länge mer ord än verklig handling. Business as usual råder, vi bygger mer eller mindre som vanligt, och kanske till och med i högre takt än någonsin.

Byggsektorn står för en enormt stor del av samhällets utsläpp, materialanvändning och avfall, och det måste ändras drastiskt inom de närmsta åren om vi ska ha en chans att hålla oss inom gränserna för vad planeten klarar av.

De byggda miljöer vi har skapat idag medför också sina egna problem och vi behöver tänka annorlunda framöver för att få långsiktigt hållbara livsmiljöer.

 

ACAN Sverige delade 2022 ut sitt första TÄNK OM-pris, till ett projekt som bidragit mest till att flytta normen för hur vi betraktar arkitekturen i linje med våra nationella- och internationella hållbarhetsmål.

Under vintern 2021/2022 mottogs nomineringar från alla olika håll i landet. En jury med gedigen bakgrund inom arkitektur, akademi och vetenskap valde ut en vinnare som den 7 april tilldelades priset under en ceremoni i Stockholm.

Vinnare 2022: Plockhugget, som arbetar med hållbart skogsbruk.

Läs mer om 2022 års pris här: TÄNK OM-PRISET 2022

Nominerade

Egnahem_fb.png

Egnahemsfabriken

Motivering:

Egnahemsfabriken är ett kooperativ för socialt och kollaborativt byggande på Tjörn- och Orustöarna, Västkusten. Genom utbildning, praktik och engagemang erbjuder de fler grupper i samhället att ta en aktiv roll som byggare och möjligheten till att  skapa ett eget hem. De bygger socialt - tillsammans, för- och med varandra. Byggprojekten visar även exempel på en livsstil som kretsar kring att leva och verka mer lokalt, bli mer självförsörjande och växla ned. 

 

Egnahemsfabriken bygger inte bara hus, utan lägger även grunden för ett starkt lokalsamhälle och skapar en plattform för landsbygdsutveckling och lokal motståndskraft. Därmed bidrar de till flerdimensionella värden och en livskraftig byggd miljö. Föreningen har även fler projekt som kretsar kring byggandet, såsom barn- och ungdomsverksamheter, kulturaktiviteter och de bedriver även forskning. 

 

ACAN Sverige nominerar Egnahemsfabriken för att de arbetar med en lokal, social motståndskraft och skapar ett alternativ till business as usual inom småhusindustrin.  De har förmågan att omsätta teori till  praktik och ord till handling. Genom att involvera, engagera och praktisera inspirerar de till nya sätt att tänka, bygga och stärka olika sociala grupper utifrån  en lokalt förankrad kontext.

 

https://tjorn.egnahemsfabriken.se/om-oss/

fasad_fb5.png

Föreningen Fasad

Motivering:

Föreningen Fasad är verksamma i Göteborg och har där sedan 2019 uppmärksammat ett antal planerade rivningar. Kärnan i arbetet är att förhindra rivningar, att ta en aktiv roll i debatten och att driva förändring.

Genom samarbeten med andra organisationer lyfter Fasad information om planerade rivningar, och försöker stoppa dem innan det är för sent. 

Nyligen har Fasad protesterat mot Akademiska Hus rivning av Gamla Flickläroverket vid Götaplatsen, genom debattartiklar, namninsamlingar och andra aktiviteter kring byggnaden. Byggnaden står fortfarande kvar, men hur länge till? 

 

Gruppen har en frispråkig hållning och är en stark röst i debatten. De har skrivit ett antal artiklar i lokal press, kommunicerar och diskuterar aktivt i social medier, och arrangerar event och föreläsningar. De tar också kontakt med politiker, tjänstemän, bygg- och fastighetsföretag för att diskutera konsekvenserna av rivningar för vårt kulturella arv.  

 

ACAN Sverige nominerar Föreningen Fasad för deras viktiga arbete med att förhindra rivningar i Göteborg. 

Fasad är ett inspirerande exempel på hur aktivism kan syfta mot att driva förändring under denna vår tids mest avgörande kris. 

Fasad kommunicerar tydligt och engagerande kring komplexa frågor på ett pedagogiskt och grafiskt sätt, och bjuder på så vis in en bredare allmänhet i diskussionen kring hur våra städer ska se ut och vad vi som samhälle gör med våra gemensamma resurser.

Vi måste helt enkelt sluta riva fungerande hus.

http://foreningenfasad.se

Obränd lera_fb.png

Standard för obränd lera som byggmaterial

Motivering:

En svensk standard för obränd lera som byggmaterial riktar sig till den moderna byggbranschen, främst för hantverkare och entreprenörer men även till arkitekter och konstruktörer i det föreskrivande ledet. En standard skapar en grund för garantier för entreprenör och försäkringsbolag om att produktens funktion och etablerar lera som byggmaterial.

Genom att införa en standard ökar efterfrågan och viljan att tillämpa den i sin verksamhet också eftersom risk- och försäkringsfrågorna hanteras.

ACAN Sverige nominerar Obränd lera därför att: Utvecklingen av en svensk standard för obränd lera som byggmaterial syftar till att använda ett lågteknologiskt och energisnålt material på moderna sätt och ger nya möjligheter inom byggande och konstruktion genom att använda gamla och traditionella tekniker. Obränd lera som material har också en positiv inverkan på vårt välbefinnande genom bland annat dess fuktbuffrande effekter. En standardisering av obränd lera skulle bidra till att materialet och dess byggmetoder accepteras i större skala och skulle också bidra till att förändra och utmana vårt sätt att se på lera i vår byggda miljö.

https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/Obrand-lera-ett-byggmaterial-med-lag-klimatpaverkan

Solidariska Byggare_fb.png

Solidariska byggare

Motivering:

Solidariska byggare är ett fackförbund  (inom SAC Syndikalisten), grundat 2021 som arbetar särskilt med att nå migrantarbetare. De organiserar medlemmarna, erbjuder information på relevanta språk och tolkar. De representerar medlemmarna i förhandlingar med arbetsgivaren och ser till  att deras rättigheter respekteras.

 

Solidariska byggare menar att även om migrantarbetare har lagliga rättigheter i Sverige, så har de ingen röst och att detta är fackförbundets roll.

Deras mål är att hindra systematisk exploatering av arbetare och stoppa vinster som görs av skrupelfria arbetsgivare genom detta.

Målet är att skapa värdiga villkor för alla byggnadsarbetare i Stockholm. De hoppas att även svenska byggarbetare så småningom kommer att ansluta i solidaritet.

 

ACAN Sverige nominerar Solidariska byggare därför att:

Det ökande problemet med orättvis behandling av migrantarbetare är ett ansvar för hela byggbranschen. Vi kan inte tyst acceptera  att byggarbetare arbetar under sådana förhållanden och samtidigt hävda att branschen är hållbar. Dessa problem existerar i Sverige såväl som i andra länder, där vi tenderar att vara snabbare att peka ut dem.

Vi ser en koppling mellan exploatering av människor och av naturresurser. Strävan att ständigt bygga mer, snabbare och billigare, verkar inbyggd  i fastighetsbranschen.

https://www.facebook.com/people/Solidariska-byggare-Stockholms-byggsyndikat-av-SAC/100076192153069/

Juryn

Gustav5.png

Gustav Martner

Gustav är sedan några år tillbaka Head of Creative på Greenpeace Nordic efter en framgångsrik karriär som byråledare och kreativ chef på den internationella reklambyrå-arenan. På meritlistan som kreatör

finns mängder av reklampriser och på meritlistan som aktivist finns allt från att blockera oljetankers till att gå upp på scen och krascha reklamgalan Cannes Lions i syfte att få reklambranschen att ta mer ansvar för klimatet.

Barbarasvv.png

Barbara Buser

Barbara är en schweizisk arkitekt och pionjär inom cirkulär arkitektur och transformation. Redan 1995 grundade hon en marknadsplats för återbrukade byggdelar - Bauteilbörse Basel och Bauteilnetz Schweiz. 1998 grundade hon det arkitektkontor som idag är Baubüro in situ AG som huvudsakligen arbetar med transformation och cirkulär arkitektur.

Barbara har en gästprofessur på ETH Zürich och föreläser i många olika sammanhang.

Joh.png

Johannes Stripple

Johannes Stripple är Docent i Statsvetenskap vid Lunds Universitet. Johannes forskning handlar om makt och miljö, från FN och internationella ekonomier till det urbana, lokala och personliga. Johannes har gett ut Governing the Climate: New Approaches to Rationality, Power and Politics (2014), Towards a Cultural Politics of Climate Change (2016) Decarbonising Economies, alla på Cambridge University Press.

Johannes leder forskningsprojektet Climaginaries (Formas) och samverkansplattformen Narrating Climate Futures, vid LU. De senaste åren har Johannes utvecklat flera initiativ som med kreativa och konstnärliga metoder utforskar och gestaltar olika klimatframtider.

Torun_sv.png

TORUN HAMMAR

Torun Hammar, arkitekt SAR/MSA, har arbetat med transformation av befintliga byggnader i hela yrkeslivet: från 1970-talsskolor till Nationalmuseum. Tidigare har hon bland annat varit slottsarkitekt, chef för projektledning- och utveckling på Statens fastighetsverk samt haft en gästprofessur på Kungl. Konsthögskolan i arkitektur/restaureringskonst. Idag driver hon egen verksamhet med inriktning på rådgivning avseende byggherrefrågor och kulturmiljöutveckling samt är ordförande för Sveriges arkitekters råd för kulturmiljö. Torun skriver också om arkitekturfrågor och deltar i debatten om omställningen av vårt byggande mot en anpassning till klimat- och miljö.

Förra året ledde Torun Kasper Salin-juryn, i år är vi mycket glada och hedrade av att ha henne med i arbetet kring TÄNK OM-priset.

bottom of page