top of page
ACAN_LogoLockup_red.png

TILLSAMMANS!

ACAN Sverige är en samlingsplats och ett forum för klimatengagemang med målet att minska byggbranschens utsläpp och prioritera biologisk mångfald.

ACAN_Texture_Diagonals_H240_White@4x.png

VÅRT UPPDRAG

Vi vill genom våra professioner arbeta mot en omställning av byggbranschen och i förlängningen bidra till ett hållbart samhälle som främjar klimatet och miljön, i motsats till den pågående utarmningen och förstörelsen. 

 

För att detta ska bli möjligt vill vi påverka byggbranschen att minska sina utsläpp.

Vi vill prioritera biologisk mångfald och arters överlevnad planering och byggnation, samt vara en samlingsplats och ett forum för klimatengagemang.

 

Som nätverk vill vi engagera, protestera och manifestera. Genom att bilda en öppen och transparent organisation kan vi med gemensamma krafter skapa en rörelse mot omställning av byggbranschen som sprider sig utanför nätverkets gränser. ACAN vill skapa en plattform byggt på samarbete, där vi som individer finner styrka att tillsammans arbeta mot förändring. 


ACAN_Texture_Diagonals_H240_White@4x.png

Hur?

I nätverket av engagerade och aktiva personer inom byggbranschen vill vi skapa förändring genom:

PÅVERKANSARBETE!

 

HANDLING & 
ENGAGEMANG!

 

KUNSKAPSDELNING!

Vi välkomnar alla som delar denna vision för omställning.

ACAN_Texture_Diagonals_H240_White@4x.png
ACAN_LogoBadge_Black.png

ACAN SVERIGE!

ACAN Sverige är en samlingsplats och ett forum för klimatengagemang med målet att minska byggbranschens utsläpp och prioritera biologisk mångfald. 

  • Facebook
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
bottom of page