top of page
ACAN_LogoLockup_red.png

ARCHITECTS CAN!

Som en öppen gräsrotsrörelse välkomnar vi samtliga som delar vår målbild att ansluta sig till oss! Architects Climate Action Network finns idag i stora delar av Europa, och vi växer ständigt.

 

Inom ACAN Sverige har vi en rad olika arbetsområden. Om du är intresserad av av frågor inom ett särskilt ämne är du varmt välkommen att kontakta oss eller komma på ett öppet informationsmöte.

Välkommen!

ACAN - Architects Climate Action Network - är en ideell gräsrotsorganisation som först startades i England för att sätta press på industrin och minska klimatpåverkan till följd av bygg- och anläggningsnäringen.

Organisationen har idag förgreningar runt om i Europa. 

Engelska ACANs hemsida:

www.architectscan.org

INTERNATIONELLT NÄTVERK

ACAN_LogoBadge_Black.png

ACAN SVERIGE!

ACAN Sverige är en samlingsplats och ett forum för klimatengagemang med målet att minska byggbranschens utsläpp och prioritera biologisk mångfald. 

  • Facebook
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
Anchor 1
bottom of page