top of page
ACAN_LogoDebatt neon.png
  • Skribentens bildACAN Sverige

"Strategisk rivning", S?

Vi läser Socialdemokraternas utspel om att riva bostäder och införa inkomstkrav i utsatta områden och sätter kaffet i halsen.

S ser att det finns ett problem med segregation - och vill lösa problemet genom att flytta på de som har minst resurser. Genom “strategiska rivningar” av billiga lägenheter.

Att det här kommer från den sida av politiken som historiskt stått upp för välfärd och människors lika rätt och värnat klimat och miljö är helt enkelt ofattbart.


Om det är segregation som är problemet, så är rivning inte lösningen. Det visar erfarenheter från andra länder. Förslaget har också mött stor kritik från forskningen. Hur blev rivning en ursäkt? Den enklaste lösningen där man inte behöver anstränga sig att tänka nytt, tänka om, gå till botten med problemen? Att riva husen och flytta de människor man inte önskar på platsen är inte att lösa problemet, bara att flytta det.


Vi undrar: har ni i Socialdemokraterna hört talas om klimatkris? Resursbrist? Att bygg- och fastighetsbranschen idag står för 22 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp och 40% av avfallet enligt Boverkets miljöindikatorer, och att mängden avfall ökar stadigt?

Vi måste riva mindre, inte mer. Det pekas bland annat ut av FN i en rapport från september 2023.

Rivning innebär förluster på flera nivåer: inbyggda materiella resurser och koldioxid. Men även kulturhistoriska värden, arkitektoniska värden, sociala nätverk och mänskliga kopplingar riskerar att gå förlorade när befintliga byggnader och platser försvinner. Vems miljöer är det vi river? Och vems minnen får lov att finnas kvar?


Vårt förslag: 

Se i stället potentialen i miljonprogramsområdena! Ta hand om både byggnader och boende. 

Eftersatt underhåll betyder absolut inte att man behöver riva byggnader där stommen har många års livslängd kvar. Just miljonprogrammens hus har också en tendens att ha stadiga och rationella stommar, där det går att diversifiera bostadsstorlekar och variera användningen över tid.

Engagera gärna arkitekter, en yrkeskår som kreativt kan utforska hur vi kan komplettera, förbättra och utveckla den befintliga byggda miljön.


Förslaget om riktad ROT är bra. Lägg pengar på miljön där det spelar roll - som att uppgradera utemiljöer som redan finns, eller genomföra underhåll och renoveringar som tillåter folk att bo kvar.


Självklart behöver vi blandade områden - men ska det uppnås på bekostnad av de som har det svårast? “Bättre balans i befolkningssammansättningen” skulle väl behövas även i innerstadskvarter och villastäder? Det är staden som helhet vi behöver titta på.8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page